Opbouw Cursus Soefisme en Samenleving

Uit het werk “Lessen van Hazrat Inayat Khan – de Nederlandstalige sociale Gatheka’s”

De volgende hoofdstukken:

1
7
11
15
20
26
28
32
38
40
42
44
45
48
49
50
51
52
53
54

Soefisme is geen pacifisme
Soefisme
Wederopbouw
Geziensleven en hervorming
De oplossing van het hedendaagse vraagstuk
Khawaja Sjams-din-mohammed Hafiz
Het levensdoel van de Soefi
Het wezen van het hart
De kracht van de stilte
Wereldbroederschap
Hoe god het heelal doordringt
Concentratie
Het innerlijke leven
Zien
Soefi mystiek
Kosmische taal
Het afstemmen van het hart
De vier paden die naar het doel leiden
Intellect en wijsheid
Het ontwaken van de wereld

6
18
29
38
52
66
71
86
109
117
123
131
136
151
155
161
166
175
179
184