Yoga van het Soefisme

Eén woensdag van de maand, door Subhan Bauke de Wreede

Yoga beoefening is ook in het Soefisme van Hazrat Inayat Khan een belangrijke basis voor wat betreft de vorming en de afstemming van het eigen spirituele leven.
In het Westen kennen we vooral de Hatha Yoga wat gericht is om het lichaam in zodanige vorm te krijgen dat de ‘Mind ‘’ (meestal zeggen we de Geest) een gezond voertuig heeft. Behalve lichaam en geest hebben de oefeningen uitwerkingen voor het in contact komen met de ziel, waarbij deze het laatste deel is van de “drie traps raket” waarmee we kunnen reiken naar het Goddelijke.

Yoga kent in het Hindoeïsme ook andere vormen, zoals Raja, Bhakti enz … Yoga, maar deze behandelen we op deze avonden niet.
We gaan vooral verschillende vormen van bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen gebruiken die Hazrat Inayat Khan in zijn leringen heeft aangegeven.
De leer van Hazrat Inayat Khan is breed gebaseerd op de rede van de Griekse Filosofie, waaraan de Perzische Poëzie is toegevoegd en de cirkel wordt door HIK rondgemaakt door het praktische en de Mystiek van India toe te voegen en het daarmee te voltooien.

Wat we gaan doen is met elkaar op de groep afstemmen.

Vervolgens zullen we staande oefeningen doen. Behalve de ademhalingsoefeningen, zullen we aandacht hebben voor het behandelen en beoefenen van de zgn. “Wazifa’s” en bepaalde teksten van Hazrat Inayat Khan.

We volgen voor deze oefeningen het onderstaand schema op elke avond

Interesse → Aandacht → Concentratie → Contemplatie → Meditatie.

Deze avonden zijn voor iedereen, beginners of gevorderden, toegankelijk en
geven een mogelijkheid om met de beoefening van de Yoga van het Soefisme
kennis te maken. Voor alle duidelijkheid: voor een doorwerking van oefeningen
kan het gewenst zijn om deze in een discipline in het dagelijks leven om te zetten.