Gebed voor een overledene

Gebed voor een overledene (man)

O Gij, de oorzaak en het gevolg van het hele universum,
de bron waaruit wij gekomen zijn
en het doel waarheen wij allen op weg zijn,
ontvang deze ziel die naar U toe komt in uw ouderarmen.

Moge Uw vergevende blik zijn hart genezen.
Hef hem op uit de dichtheid van de aarde,
omgeef hem met het licht van Uw eigen geest.
Verhef hem tot de hemel die zijn ware woonplaats is.

Wij bidden U, hem de zegen te schenken
van Uw hoogste verheven tegenwoordigheid.
Moge zijn leven op aarde als een droom worden
voor zijn ontwakende ziel.
En laat zijn dorstende ogen het heerlijk
visioen aanschouwen van uw zonneschijn

Gebed voor een overledene (vrouw)

O Gij, de oorzaak en het gevolg van het hele universum,
de bron waaruit wij gekomen zijn
en het doel waarheen wij allen op weg zijn,
ontvang deze ziel die naar U toe komt in uw ouderarmen.

Moge Uw vergevende blik haar hart genezen.
Hef haar op uit de dichtheid van de aarde,
omgeef haar met het licht van Uw eigen geest.
Verhef haar tot de hemel die haar ware woonplaats is.

Wij bidden U, haar de zegen te schenken
van Uw hoogste verheven tegenwoordigheid.
Moge haar leven op aarde als een droom worden
voor haar ontwakende ziel.
En laat haar dorstende ogen het heerlijk
visioen aanschouwen van uw zonneschijn