Khatoem

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart,
opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht,
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen.
Allergenadigst en barmhartig God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensheid verdeelt.
Zend ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.

Amen

Oh Thou, who art the Perfection
of Love, Harmony and Beauty,
The Lord of Heaven and Earth,
Open our hearts,
that we may hear Thy voice,
Which constantly cometh from within.
Disclose to us Thy Divine Light,
Which is hidden in our souls,
That we may know and understand life better.
Most merciful and compassionate God,
Give us Thy great goodness;
Teach us Thy loving forgiveness;
Raise us above the distinctions and differences
which divide;
Send us the peace of Thy divine spirit;
And unite us all in Thy Perfect Being.

Amin