Welkom bij Soeficentrum Rotterdam

Universeel Soefisme

 Universeel Soefisme van Hazrat Inayat Khan wordt ook wel de Indiaas Soefisme genoemd. Het onderscheid zich van het Soefisme van de Islam omdat het dogma vrij is.

In Nederland zijn verschillende Centra met allen hun eigen sfeer.

Het Universeel Soefisme is geen nieuwe godsdienst, maar een spirituele levenshouding, die ons kan helpen om ons ware wezen te ontdekken. Wat soefi’s bindt is de eenheid van religieuze idealen en erkenning van de mystieke kern van alle wereldreligies.

Het universeel soefisme spoort aan tot zelfkennis en een bewust samenleven met onze naasten. Het kan onze religieuze ervaringen verdiepen, zonder vast te zitten aan dogma’s en allerlei voorschriften.

De esoterische school ondersteunt de leerling (moeried) door middel van reflectie, meditatie, oefeningen en gebed en helpt mensen op hun unieke pad tot zelfverwerkelijking, de vervulling van het levensdoel van iedere ziel.


Soeficentrum Rotterdam neemt deel aan het informele netwerk Soefi Ontmoeting Nederland. In dit platform komen verschillende centra regelmatig bij elkaar om ideeen uit te wisselen en samen activiteiten te organiseren. 

Activiteit: Yoga van het Soefisme (verplaatst tot nader order) 

Yoga beoefening is ook in het Soefisme van Hazrat Inayat Khan een belangrijke basis voor wat betreft de vorming en de afstemming van het eigen spirituele
leven. 
Lees de volledige pagina

Activiteit: Cursus Soefisme en Samenleving

In het afgelopen seizoen  heeft Fredrika Visser in het Soeficentrum
Rotterdam de cursus Soefisme en samenleving gegeven. Geheel
gestoeld op de leringen van de grondlegger, Hazrat Inayat
Khan, is in deze cursus aandacht besteedt aan de
aspecten waarin het Soefisme zich in onderscheidt van
reguliere stromingen op het gebied van het innerlijk leven.
Lees de volledige pagina of lees meer over de opbouw. De inhoud van de teksten zijn digitaal verkrijgbaar en de Centrumleider is bereid deze toe te lichten.

Op deze site vindt u alle informatie over ons centrum, het Soefisme, en andere soefi centra.
Via de mail of telefoon kunt u vrijblijvend contacten  met de Centrumleider

Alle Informatie over Open avonden Mystiek in Praktijk, Yoga van het Soefisme (uitgesteld tot nader order), Cursus Soefisme & Samenleving,  Zikr & Meditatie.  Universele Erediensten van het Soeficentrum Rotterdam zijn voor iedereen toegankelijk op de zondagen zonder aanmelding.

Bezoek Programma voor nadere informatie.

Khatoem

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart,
opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht,
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen.
Allergenadigst en barmhartig God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensheid verdeelt.
Zend ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.
Amen

 

Adres
Provenierssingel 41
3033 EG Rotterdam
Tel. 06 24145299

Bestuur

Centrumleider en voorzitter
Subhan Bauke de Wreede
Tel. 06 246 466 94
Email: bdewreede@gmail.com

Cor Berkelaar
secretaris; corberkelaar@icloud.com
Tel. 06 24145299

Ricardo van Mildert,
bestuurslid r.vanmildert@gmail.com

Mirjam Berkelaar – van Dijk
bestuurslid; m_vdijk@ziggo.nl