De aanroep (invocation)

Tot de Ene,
de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid,
het enige Wezen
verenigd met alle verlichte zielen,
die de belichaming vormen van de Meester,
de Geest van Leiding.

Toward the One
the Perfection of Love, Harmony, and Beauty
the Only Being
United with all the Illuminated Souls
Who form the Embodiment of the Master,
the Spirit of Guidance.