Gebed voor vrede

Gebed voor vrede

Zend ons Uw vrede,  o Heer, die volmaakt is en eeuwigdurend,
opdat onze ziel vrede mag uitstralen.
Zend ons Uw vrede, o Heer,
opdat wij harmonisch mogen denken, handelen en spreken.
Zend ons Uw vrede, o Heer,
opdat wij tevreden mogen zijn en dankbaar
voor Uw overvloedige gaven.
Zend ons Uw vrede, o Heer,
opdat wij te midden van onze aardse strijd
Uw zegen mogen genieten.
Zend ons Uw vrede, o Heer,
opdat wij alles mogen verduren en verdragen
in de gedachte aan Uw genade en mededogen.
Zend ons Uw vrede, o Heer,
opdat ons leven één goddelijke visie mag worden
en in Uw Licht alle duisternis mag verdwijnen.
Zend ons Uw vrede, o Heer,
Gij, die onze Vader en Moeder bent,
opdat wij, Uw kinderen op aarde,
ons allen mogen verenigen
in één broeder- en zusterschap.

Amen

Prayer for peace

Send Thy peace O Lord,
which is perfect and everlasting,
that our souls may radiate peace.
Send Thy peace O Lord,
that we may think, act and speak harmoniously.
Send Thy peace O Lord,
that we may be contented
and thankful for Thy bountiful gifts.
Send Thy peace O Lord,
that amidst our worldly strife, we may enjoy Thy bliss.
Send Thy peace O Lord,
that we may endure all, tolerate all,
in the thought of Thy grace and mercy.
Send Thy peace O Lord,
that our lives may become a Divine vision
and in Thy light, all darkness may vanish.
Send Thy peace O Lord,
our Father and Mother,
that we Thy children on Earth
may all unite in one family.

Amen.