Over ons

De eerste Soefi activiteiten in Rotterdam gaan terug tot 1922, en werden geleid door mevrouw Rabia Robertson van der Pot. In 1934 nam mevrouw Kafia Blaauw-Robertson het stokje van haar over. Vervolgens is de leiding in wisselende handen geweest van achtereenvolgens Dr. H.J. Witteveen (1959), het duo Karimbaksh Witteveen en Kafia Blaauw-Robertson (1968), de
heer W. van Gils 1972), Nawab Lint (1979), mevrouw Zubin Hijmans (2002) en Ananda de Heer als interim, en sinds 2010 tot op heden Suban Bauke de Wreede.

Centrum Rotterdam is op 14 Jun 2019 overgegaan in een zelfstandige Stichting Soeficentrum Rotterdam. Als gevolg hiervan heeft het bestuur van Stichting Soefibeweging Nederland de affiliatie met dit centrum verbroken. Het centrum blijft deel uitmaken van de brede
Soefibeweging in Nederland.

Het pand waarin de diensten en ander bijeenkomsten worden gehouden is sinds 1969 eigendom van Stichting Soefihuis.

Onder de pagina Over ons vindt u specifieke informatie over het Soeficentrum Rotterdam: de samenstelling van het bestuur, hoe u betrokken kunt zijn bij ons centrum en onze aciviteiten, onze visie, de typering van ons centrum als een regenboogcentrum, ons beleidsplan en de statuten, en ons meest recente jaarverslag.

Tenslotte vindt u een korte uitleg over de voorwaarden om onze voorzaal te kunnen huren.