Soefisme

Op onze homepage vindt u een korte uitleg over Universeel Soefisme.

In het boekje Universeel Soefisme vindt u een nadere uitwerking hiervan.

Er zijn veel mooie boeken over Soefisme verschenen, zowel door Inayat Khan zelf als door mensen die zijn boodschap leven en voorleven. We noemen slechts een paar voorbeelden.

In een Oosterse rozentuin – Inayat Khan

29 lezingen van Inayat Khan uit de periode 1918-1920, onder meer over het stille leven, de persoonlijkheid van God, menselijke en goddelijke liefde

Golven waarom komt de wind – Elisabeth Keesing

Biografie van Inayat Khan, vanaf zijn geboorte in 1982 in Baroda, India, tot zijn dood in 1927 in New Delhi, met mooie portretfoto’s

Antwoorden van Inayat – Elisabeth Keesing

Overzicht van de ideeën van Inayat Khan, over God en godsdienst, mystiek, leven voor het leven en leven na de dood, met honderden citaten uit zijn werk

Bloemlezing uit de werken van Inayat Khan

samengesteld door Johannes Witteveen, o.a. over mystiek, muziek, opvoeding, het innerlijk leven, geestelijke zuivering, genezing, en de kunst van de persoonlijkheid

Deze boeken en vele andere zijn in te zien op de boekentafel in ons centrum. De meeste zijn ook te koop. Op de site van de Nederlandse Soefi Beweging – Boeken vindt u eveneens veel boeken van Inayat Khan, waarvan u een aantal vrij  kunt downloaden

In het menu vindt u onder Soefisme nog veel meer informatie over het Soefisme van Hazrat Inayat Khan