Visie Soeficentrum Rotterdam

  1. Ons centrum wil mensen inspireren en ondersteunen op hun spirituele reis, met respect voor alle religies van de wereld, zonder mensen te willen overtuigen of te belasten met dogma’s of religieuze voorschriften.
  2. Wij laten ons inspireren door het gedachtegoed van de Indiase musicus en mysticus Inayat Khan en de universele idealen van Liefde, Harmonie en Schoonheid, en ook door het gedachtegoed van andere mystieke bronnen en leraren uit verleden en heden.
  3. Wij willen een open centrum zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen, onderlinge verbondenheid kan ervaren en in spirituele vrijheid zijn of haar geestelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling kan vormgeven.
  4. Binnen ons centrum zijn moerieds, leden en belangstellenden vanuit alle bestaande soefi organisaties welkom, evenals mensen die zich nog op hun persoonlijke weg aan het oriënteren zijn.
  5. In ons centrum is iedereen vrij om zich te laten leiden en inspireren door een Soefi leraar naar keuze uit de verschillende Inayati Soefi organisaties, of zich te verbinden met de verschillende Inayati Soefi organisaties.
  6. Het besef van broeder- en zusterschap ligt aan de basis van al ons handelen, vanuit het besef dat elk mens het Goddelijk Licht in zich draagt.
  7. Ons centrum is wars van elke vorm van discriminatie, qua spirituele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse, etnische achtergrond, seksuele oriëntatie of politieke voorkeur.
  8. Onze bestuurscultuur is participatief en staat open voor ieders inbreng om onze inhoudelijke koers mede vorm te geven.
  9. Voor de innerlijke school beschouwen wij twee inwijdingsmomenten als het belangrijkst: de inwijding tot moeried* en de inwijding tot begeleider op het soefi pad.
  10. Wij houden bij onze activiteiten rekening met de behoeften van onze groep, steeds met loyaliteit aan het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan.

* De inwijding tot moeried is de aansluiting bij de Silsila (inwijdingslijn) van Hazrat Inayat Khan en met alle verlichte zielen uit heden en verleden. Het is een bevestiging van het verlangen om vanuit het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan in het leven te staan, aan zichzelf te werken en de Ene te vinden, in het eigen hart en dat van de medemens.