Regenboogcentrum

Stichting Soefi Centrum Rotterdam (SSCR) is opgericht om de nalatenschap en denkbeelden van de Soefi mysticus Hazrat Inayat Khan voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar te maken. De activiteiten van het centrum zelf staan dus in het teken van dit gedachtegoed. Erediensten, lezingen en bijeenkomsten worden in de zaal georganiseerd. Bij de openbare bijeenkomsten is iedereen welkom, ongeacht diens religieuze achtergrond of overtuiging. Vanuit alle religieuze achtergronden en godsdiensten kunnen mensen zich aangetrokken en betrokken voelen bij de uitgangspunten van het Soeficentrum. Voor deelname aan de esoterische school is enige voorkennis vereist.

Het begrip “regenboogcentrum”

Het begrip “regenboogcentrum” houdt in, dat het voor ons niet uitmaakt bij welke Soefi organisatie iemand persoonlijk aangesloten wil zijn, of men zich nu geïnspireerd voelt door de Inayati Order, Sufi Way, Sufi Ruhaniat, Vereniging Soefi-Contact, de Soefi Beweging Nederland of één van de andere zelfstandige Soefi-centra in het land. Er zijn immers verschillende mogelijkheden om het gedachtegoed vorm te geven. Een ieder kan bij deze organisaties aangesloten blijven en is van harte welkom bij het Soeficentrum Rotterdam. Zoals er landelijk een uitwisseling is van sprekers die de Universele Erediensten verzorgen, is het ook mogelijk dat er via de verschillende Soefi organisaties onderlinge bijeenkomsten, zoals lezingen en workshops verzorgd kunnen worden.

Voorkomen van mogelijke misverstanden

Om mogelijke misverstanden te voorkomen: met “regenboogcentrum” wordt niet bedoeld dat het Soeficentrum een algemeen spiritueel centrum is waar allerlei bijeenkomsten van de verschillende religieuze achtergronden gehouden worden. Voor elke godsdienst is er voldoende beschikbaarheid van ruimtes voor de eigen doelstellingen. Zen meditaties zullen in de daarvoor bestemde zendo’s gehouden kunnen worden, Christelijke stilte retraites en meditaties in kerken en kloosters. In Rotterdam en omgeving zijn er voor de diverse andere activiteiten op het gebied van spiritualiteit centra als Djoj en Op Hodenpijl, waar mensen ruimtes huren en hun eigen aanbod verzorgen.

Elke bezoeker is welkom

Het Soeficentrum heet elke bezoeker welkom die zich in het Soefisme wil verdiepen. Het Soefisme van Hazrat Inayat Khan richt zich specifiek en op een unieke wijze op de mystiek, de mogelijkheid van de vereniging van de menselijke ziel met het Goddelijke. Al zijn leringen staan in het teken van de mystiek. Met zijn uitgangspunten zoals vermeld in zijn boek “De eenheid van religieuze idealen” maakt de godsdienstige achtergrond of basis niet uit voor het betreden van dit pad. Met name het leerlingschap en het gaan van de innerlijke weg biedt ruimte aan de unieke en eigen vormgeving voor deze
persoonlijke verhouding met het Goddelijke. Hazrat Inayat Khan heeft zijn kennis op dit gebied ook in praktische zin overgedragen en een aantal specifieke Soefi yoga beoefeningen nagelaten. Zo organiseren we sinds kort de Zikr, een speciale gezongen meditatie beoefening.

Individuele afstemming op het Goddelijke

Mystiek betreft de individuele afstemming op het Goddelijke. Hierbij dient aangetekend te worden dat het alleen al vanwege dit specifieke karakter nimmer een massale en/of massieve vormgeving kan krijgen. Waar bij de gevestigde religies en godsdiensten er vanuit de geschiedenis allerlei regels, instituties en vaste denkbeelden en dogma’s zijn ontstaan, staat in het Soefisme geestelijke vrijheid voorop. Inherent aan dit begrip is het onmogelijk om in organisatorische zin heel veel op voorhand vast te leggen. Er zijn natuurlijk wel een aantal uitgangspunten, zoals deze bijvoorbeeld verwoord zijn in de tien Soefigedachten.

Mureedschap

Ook voor het aangaan van het mureedschap, het leerling zijn, zijn er een aantal basisafspraken vanaf de inwijding. De innerlijke school, waarin de Gathaklassen, de Gita klassen, de Sangatha- en de Sangita klassen deel van uitmaken, hebben hun eigen leerboeken en daarmee een zeker tijdverloop waarin men zich schoolt en de persoonlijke oefeningen eigen maakt. Oefeningen die dus altijd individueel afgestemd worden, zoals specifieke ademhalingsoefeningen, meditatie oefeningen, maar ook de beoefeningen zoals de Zikr en de Wazifa’s. Het zijn deze activiteiten in het Soeficentrum die zich verder zullen ontwikkelen.

Zoals elke vrijwilligersorganisatie is ook het Soeficentrum afhankelijk van mensen die zich actief voor het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan in willen zetten. Behalve de mensen die als bezoeker in ons centrum van harte welkom zijn, zijn we op zoek naar mensen die hun eigen talenten in kunnen brengen om het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan vorm te geven.