Soefi Gedachtes

Kwartaalmagazine voor Soefi's in Nederland en België

Soefi Gedachtes is het kwartaalmagazine voor Soefi's in Nederland en België. Soefi Gedachtes wordt gefaciliteerd door de Soefi Beweging Nederland, en is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in het Soefisme van Inayat Khan.

Soefi Gedachtes is gratis te downloaden vanaf de website van Soefi Beweging Nederland (www.soefi.nl).

Een abonnement op de papieren versie kost 16 euro per jaar. U kunt zich voor een abonnement aanmelden door betaling van het abonnementsgeld op rekeningnummer NL 48 TRIO 0379 4274 78 ten name van Soefi Beweging Nederland, Den Haag, met vermelding van uw e-mailadres en complete postadres.