Symbool van het universeel soefisme

Symbool voor het universeel soefisme staat een gevleugeld hart. Het hart is als een goddelijke tempel.

De twee vleugels illustreren het opstijgen van het hart naar hogere sferen, waar menselijke en Goddelijke liefde elkaar ontmoeten.

De vijfpuntige ster symboliseert de Goddelijke vonk, die als Liefde wordt weerspiegeld in het hart van de mens.

De wassende maan symboliseert het hart dat ontvankelijk is voor het Goddelijk licht.
Zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt, zo kan het menselijk hart het Goddelijk licht weerspiegelen.
De wassende maan groeit op weg naar volle maan, waarbij de volledige maan het licht van de zon weerspiegelt.

Waarlijk, het hart dat het Goddelijk licht ontvangt, is bevrijd“, aldus Inayat Khan.

Religie zou nooit onderdrukkend moeten werken, maar juist bevrijdend.

"Het hart, dat zich openstelt voor het licht, krijgt vleugels".