Toelichting op de activiteiten

Universele Erediensten

Altaar

Iedere 2e en 4e zondag van de maand vindt om 11.00 u in het centrum een Universele Eredienst plaats. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid om met een kop koffie of thee nog even na te praten.
Elke Universele Eredienst begint met muziek. Vervolgens bidden we de aanroep en worden zeven kaarsen aangestoken. Zes kaarsen staan symbool voor de wereldreligies, de zevende kaars voor alle overige bekende en onbekende religies. Er worden korte teksten voorgelezen uit een hindoegeschrift (Baghavad Gita), een boeddhistisch geschrift (Dammapadda), een geschrift van Zarathoestra (Gatha’s), een joods geschrift (Oude Testament), een christelijk geschrift (Nieuwe Testament), een islamitisch geschrift (Koran) en uit een soefigeschrift (Gayan, Vadan of Nirtan van Inayat Khan).
Daarna is er een lezing, waarin een spiritueel onderwerp wordt toegelicht aan de hand van de gelezen teksten en in relatie tot ervaringen uit ons dagelijks leven. Het geheel wordt afgesloten met een korte zegenbede en opnieuw muziek. De dienst wordt geleid door drie personen, de zogenaamde cherags, waarvan altijd minimaal een man (cherag) en een vrouw (cheraga). De duur van de dienst is ongeveer een uur.

Mahmood Khan, een volle neef van Inayat Khan, tijdens een informele eredienst in Soeficentrum Rotterdam, op 95-jarige leeftijd.

Confraternity

Op iedere 2e zondag van de maand wordt voorafgaand aan de Universele Eredienst om 10.15 uur de Confraternity gehouden. De Confraternity is een gebedencyclus met gezongen herhalingen.
Deelname staat open voor moerieds. Een mureed of moeried is iemand die het soefi-pad gaat met een door hem/haar gekozen persoonlijk inwijder en begeleider. Op verzoek kunnen ook belangstellenden aan de Confraternity deelnemen.

Zikr & Meditatie

Zikr is een van de manieren om rust in de mind te brengen en de concentratie te versterken. Hazrat Inayat Khan zegt dat om innerlijk verbinding te maken en naar binnen  te kunnen inkeren, eerst de poort van jouw hart zich moet openen.

Zikr opent de poort van het hart en zorgt voor  de versterking van de concentratie. De uitwisseling van de energie en vibratie van de deelnemers tijdens de gezamenlijke zikr maakt het effect ervan sterker. De zikr eindigt met stille meditatie.

Graag nodigen we je uit om je aan te melden bij Bauke de Wreede, e-mail:  bdewreede@gmail.com.
Voor informatie en vragen  Malieh Anhari, tel. 06 281 25 862, e-mail: m.anhari@ziggo.nl

N.B. Raadpleeg voor eventuele laatste wijzigingen het programma.
Soms wordt bij een klas met de datum geschoven.