Soefi-organisaties

Veel Nederlandse Soeficentra zijn aangesloten bij de Stichting Soefi Beweging Nederlandwww.soefi.nl
Landelijk secretariaat: Anna Paulownastraat 78, 2518 BJ Den Haag.

Op hun website staat een overzicht van alle Nederlandse soeficentra: https://www.soefi.nl/centra

Enkele andere centra zijn verenigd in Soefi Contactwww.soefi-contact.nl
Landelijk centrum: Soefi-Huis, Burgwal 38zw-40, 2011 Haarlem.

Naast Stichting Soeficentrum Rotterdam opereren ook de volgende Soeficentra als zelfstandige centra:

·       Vereniging Universeel Soefisme Assen
De Fundatieweg 87, 1234 AB Assen.
W: 
www.soefi-assen.nl

·       Centrum Universeel Soefisme Friesland
Per adres: Spiritueel Centrum Pacha Mama, Maersterpaed 8 9081AK Lekkum (bij Leeuwarden)
W:
https://universeelsoefisme.nl

·       Soeficentrum Regio Utrecht
Soefi diensten: Huize Het Oosten, Jan Steenlaan 25, Bilthoven
Overige activiteiten: De Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven
W: 
www.soeficentrumutrecht.nl

Soefi Ontmoeting Nederland (SON)
Deze drie centra participeren samen met soeficentrum Rotterdam en zeven andere centra deel aan het netwerk Soefi Ontmoeting Nederland (SON). 
De deelnemende centra bespreken hierin hoe het met ieder centrum gaat en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Voorts wordt de voortgang van de activiteiten van dit netwerk besproken. Aan het netwerk nemen zowel bij de Soefi Beweging Nederland aangesloten centra als zelfstandige centra deel. Uitgangspunt van het netwerk is dat de  verschillende Soefi organisaties (International Sufi Movement (ISM), Inayatiyya, Sufi Way, Sufi Ruhaniat, Soefi Beweging Nederland (SBN), Soefi Contact) ieder een eigen betekenis hebben. De deelnemers aan het netwerk zijn vrij in de keuze van hun eigen Esoterisch platform.
Wat de deelnemers bindt is de mystieke onderstroom van alle tijden en alle plaatsen zoals Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan deze toegankelijk heeft gemaakt en zoals deze als inspiratiebron voor ieders unieke eigen proces van zelfverwerkelijking kan dienen.
Op sufipedia is eveneens veel informatie te vinden over de Nederlandse soeficentra. W: https://sufipedia.org/soefi-centra-in-nederland/ 

Landelijke en internationale soefi organisaties

Soefi Beweging Nederlandwww.soefi.nl

Soefi Ruhaniat Nederlandwww.ruhaniat.nl

International Sufi Movement (ISM)www.sufimovement.org
Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag. T: 06 10078663 

Inayati Orde: Nederland en Vlaanderen www.inayatiorde.nl

Sufi Waywww.sufiway.nl

Soefi Beweging Belgiewww.Sufi-Universal.be
Klepperstraat 13, 1860 Meisse

Voor meer informatie over de verschillende soefi stromingen klik hier.

Soefitempel ‘Murad Hassil’ in Katwijk

Zuidduinseweg 7, 2225 JS Katwijk aan Zee

W: www.soefitempel.nl

Landelijke activiteiten

Veel landelijke en plaatselijke soefi-activiteiten zijn te vinden op: www.soefikalender.nl