Toelichting op de activiteiten

Universele Erediensten

Het altaar met de zeven kaarsen en de zeven boeken uit de grote wereldgodsdiensten
Het altaar met de zeven kaarsen en de zeven boeken uit de grote wereldgodsdiensten

Iedere 2e en 4e zondag van de maand vindt om 11.00 u in het centrum een Universele Eredienst plaats. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid om met een kop koffie of thee nog even na te praten.
Elke Universele Eredienst begint met muziek. Vervolgens bidden we de aanroep en worden zeven kaarsen aangestoken. Zes kaarsen staan symbool voor de wereldreligies, de zevende kaars voor alle overige bekende en onbekende religies. Er worden korte teksten voorgelezen uit een Hindoegeschrift (Baghavad Gita), een Boeddhistisch geschrift (Dammapadda), een geschrift van Zarathoestra (Gatha’s), een Joods geschrift (Oude Testa¬ment), een Christelijk geschrift (Nieuwe Testament), een Islamitisch geschrift (Koran) en de Gayan, Vadan of Nirtan van Inayat Khan.
Daarna is er een korte lezing, waarin een spiritueel onderwerp wordt toegelicht aan de hand van de gelezen teksten en in relatie tot ervaringen uit ons dagelijks leven. Het geheel wordt afgesloten met een korte zegenbede en opnieuw een stukje muziek. De dienst wordt geleid door drie personen, de zogenaamde cherags, waarvan altijd minimaal een man (cherag) en een vrouw (cheraga). De duur van de dienst is ongeveer een uur.

Mahmood Khan, een volle neef van Inayat Khan, tijdens een informele eredienst in Soeficentrum Rotterdam, op 95-jarige leeftijd.

Confraternity

Op iedere 2e zondag van de maand wordt voorafgaand aan de Universele Eredienst om 10.15 uur de Confraternity gehouden. De Confraternity is een gebedencyclus met gezongen herhalingen.
Deelname staat open voor moerieds. Een mureed of moeried is iemand die het soefi-pad gaat met een door hem/haar gekozen persoonlijk inwijder en begeleider. Op verzoek kunnen ook belangstellenden aan de Confraternity deelnemen.

Informatieavonden

De informatieavonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen die verdere verdieping in het soefisme wenst. Er wordt gelezen uit de teksten van Murshid Inayat Khan.
Er is gelegenheid voor reflectie en uitwisseling van gedachten. Indien u het voornemen hebt hierbij aanwezig te willen zijn, wordt u gevraagd om vooraf even bellen of te mailen met Bauke de Wreede, bdewreede@gmail.com.

Studie- en Meditatieavond

Elke vierde woensdag van de maand wordt een studie- en meditatieavond gehouden. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk die een kennismakingsgesprek hebben gehad. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die wil ervaren hoe het in de klassen toegaat die je als Broederschapslid of Mureed gaat volgen. Ook leden van het centrum kunnen deze avonden volgen.

Gathaklassen

Op de derde maandag van de maand worden Gathaklassen gehouden voor degenen die nog niet zo lang moereed zijn. Er wordt gelezen uit de Gatha’s van Hazrat Inayat Khan. De opzet is om per avond een complete serie Gatha’s over alle zeven onderwerpen door te nemen: Geloof, Inzicht, Symboliek, Adem, Zeden, Dagelijks Leven, Metafysica. Deelnemers lezen de teksten vooraf thuis ter voorbereiding. Broederschapsleden*) kunnen eventueel hieraan deelnemen na overleg met Bauke de Wreede.

Zikr

Zikr is een van de manieren om rust in de mind te brengen en de concentratie te versterken. Hazrat Inayat Khan zegt in één van zijn teksten, dat om innerlijk verbinding te maken en naar binnen  te kunnen inkeren, moet je eerst de poort van jouw hart te openen. Zikr opent de poort van het hart en zorgt voor  de versterking van de concentratie. De uitwisseling van de energie en vibratie van de deelnemers tijdens de gezamenlijke Zikr maakt het effect van Zikr sterker.
Graag nodigen we jullie uit om je aan te melden bij Bauke de Wreede, e-mail:  bdewreede@gmail.com.
Voor informatie en vragen  Malieh Anhari, tel. 06 281 25 862, e-mail: m.anhari@ziggo.nl

N.B. Raadpleeg voor eventuele laatste wijzigingen het programma.
Soms wordt bij een klas met de datum geschoven.