Bestuur

Subhan Bauke de Wreede
voorzitter
bdewreede@gmail.com

Ricardo van Mildert
penningmeester
interim s
ecretaris vanaf 1 september 2021
r.vanmildert@gmail.com

Theo van der Voordt
secretaris tot 1 september 2021
beheer inhoud website soefirotterdam.nl
theovandervoordt@gmail.com

Malieh Anhari
bestuurslid
m.anhari@ziggo.nl

Bestuurlijke ondersteuning

Marcel Berkien
technisch beheer website soefirotterdam.nl
marcelberkien@xs4all.nl

Jelal Herman Bootsgezel
erelid vanwege 50 jaar actieve participatie in Soeficentrum Rotterdam, waarvan vele jaren ook als penningmeester