Activiteiten

Soeficentrum Rotterdam is een actief centrum. Elke tweede en vierde zondag van de maand vindt een Universele Eredienst plaats. Voorts organiseren we open avonden. Dit zijn bijeenkomsten waar ieder welkom is; informatie bij de centrumleider.

Onze pagina Programma wordt twee keer per jaar geactualiseerd. 

Op de pagina Toelichting activiteiten worden al onze activiteiten kort toegelicht. Naast onze lokale activiteiten participeert Soeficentrum Rotterdam in het landelijk netwerk Soefi Ontmoeting Nederland (SON). Met enige regelmaat ontmoeten vertegenwoordigers van een groot aantal soeficentra elkaar via dit netwerk om informatie en ideeën uit te wisselen, te bespreken of en hoe we elkaar kunnen ondersteunen, en om gezamenlijk een of meer activiteiten te ondernemen, zoals een korte meditatie of gezamenlijk gebed.