Welkom bij Soeficentrum Rotterdam

Universeel Soefisme

Soefisme wordt wel de esoterische tak van de Islam genoemd.

De Soefi Beweging Nederland en de zelfstandige Soeficentra laten zich primair leiden door het gedachtegoed van Inayat Khan, ook wel aangeduid als universeel soefisme.

Het Universeel Soefisme is geen nieuwe godsdienst, maar een spirituele levenshouding, die ons kan helpen om ons ware wezen te ontdekken. Wat soefi’s bindt is de eenheid van religieuze idealen en erkenning van de mystieke kern van alle wereldreligies.

Het universeel soefisme spoort aan tot zelfkennis en een bewust samenleven met onze naasten. Het kan onze religieuze ervaringen verdiepen, zonder vast te zitten aan dogma’s en allerlei voorschriften.

De esoterische school ondersteunt de leerling (moeried) door middel van reflectie, meditatie, oefeningen en gebed en helpt mensen op hun unieke pad tot zelfverwerkelijking, de vervulling van het levensdoel van iedere ziel.


Soeficentrum Rotterdam neemt deel aan het informele netwerk Soefi Ontmoeting Nederland. In dit platform komen verschillende centra regelmatig bij elkaar om ideeen uit te wisselen en samen activiteiten te organiseren. 

Adres
Provenierssingel 41
3033 EG Rotterdam
Tel. 06 38 777 035

LET OP: het telefoonnumer 010-751 0500 vervalt per 30 maart 2022.

Centrumleider
Subhan Bauke de Wreede
Tel. 06 246 466 94
Email: bdewreede@gmail.com

Bestuur
Subhan Bauke de Wreede,
voorzitter; bdewreede@gmail.com

Ricardo van Mildert,
penningmeester
interim secretaris
r.vanmildert@gmail.com

Malieh Anhari,
bestuurslid; m.anhari@ziggo.nl

Op deze site vindt u alle informatie over ons centrum, het Soefisme, en andere soefi centra.

Met ingang van 1 juli is onze webruimte toegankelijk onder een nieuw webadres:
www.soefirotterdam.nl.

Via de mail of telefoon kunt u vrijblijvend contacten  met de Centrumleider

Alle Informatie, Mystiek in Praktijk, Open Avond Voorbij alle Beelden en Universele Erediensten van het Soeficentrum Rotterdam zijn voor iedereen toegankelijk. Voor de Informatie avond dient u zich aan te melden bij de centrumleider. Al onze activiteiten zijn terug te vinden in het Programma.

Khatoem

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart,
opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht,
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen.
Allergenadigst en barmhartig God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensheid verdeelt.
Zend ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.
Amen